publicerad: 2021  
agio agiot
substantiv
[a´g-]
skillnad mellan kursvärde och lägre nominellt värde hos värde­papper el. valuta
belagt sedan 1739; av ita. ag(g)io med samma betydelse; trol. till grek. allage´ 'byte, växling'