publicerad: 2021  
agitation agitationen agitationer
ag·it·at·ion·en
substantiv
[agita∫o´n]
1 aggressiv och uppeggande propaganda syftande till att upp­väcka starka känslor hos mot­tagarna
agitation (för/mot något/någon/att+verb/sats)
agitation (för någon)
agitation (för något)
agitation (för sats)
agitation (för att+verb)
agitation (mot någon)
agitation (mot något)
agitation (mot sats)
agitation (mot att+verb)
social agitation; bedriva agitation; folk­omröstningen före­gicks av en intensiv agitation
belagt sedan 1852; till agitera
2 medicin, psykologi oros­tillstånd med häftiga kropps­rörelser
under tydliga tecken på agitation närmade hon sig talar­stolen
belagt sedan 1892