publicerad: 2021  
AI AI:n
substantiv
[a`i]långt i
(forskningsområdet kring) förmågan hos datorprogram och robotar att efter­likna (mänsklig) intelligens
AI-kamera; AI-teknik
AI är en förkortning för "artificiell intelligens"
belagt sedan 1979