publicerad: 2021  
ah
interjektion
ut­tryck för förtjusning eller dylikt el. vid vädjan etc.
ah så gott!; ah, du kan väl hjälpa till här!
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska a, ah; andnings­ljud med mot­svarighet i många språk