publicerad: 2021  
akademisk akademiskt akademiska
akadem·isk
adjektiv
akade´misk
1 som har att göra med högre under­visning och forskning
en akademisk examen; en akademisk av­handling; hon har gedigen akademisk bak­grund och erfarenhet av ledarskap
äv. som har att göra med akademi
akademisk kvart se kvart
en akademisk fråga se fråga
belagt sedan ca 1650; akademisk kvart 1868
2 som mot­verkar ny­skapande främst in­om det konstnärliga om­rådet till för­mån för veder­tagna (klassiska) uttrycks­medel
före­trädarna för den akademiska franska konsten bekämpade impressionisterna
ofta med ton­vikt på bristande kreativitet, konventionalism och dylikt
ut­ställningen gjorde ett väl akademiskt in­tryck
belagt sedan 1895