publicerad: 2021  
automatkarbin automat­karbinen automat­karbiner
ak
auto·mat|­karb·in·en
substantiv
automa`tkarbin
ett hel­automatiskt skjut­vapen där både (om)laddning och avfyring sker automatiskt
två automat­karbiner an­vänds in­om det svenska försvaret, automat­karbin 4 (ak 4) och automat­karbin 5 (ak 5)
belagt sedan 1959