publicerad: 2021  
aktionssätt aktions­sättet, plural aktions­sätt, bestämd plural aktions­sätten
akt·ions|­sätt·et
substantiv
[-∫o`ns-]
aktionsart
belagt sedan 1945