publicerad: 2021  
aktiva plural
akt·iva
substantiv
ak´tiva
tillgångs­poster i form av egendom, fordringar etc.; i traditionell balans­räkning upp­förda på vänstra sidan
MOTSATS passiva
balansen mellan aktiva och passiva
belagt sedan 1849