publicerad: 2021  
aktning aktningen
akt·ning·en
substantiv
ak`tning
visad eller känd respekt för person, myndighet eller dylikt
aktning (för någon/något)
aktning (för någon)
aktning (för något)
aktning (mot någon)
ha aktning för någon; hysa aktning för någon; visa aktning för äldre personer
äv. om hög värdering, sär­skilt av prestation el. person
med all aktning för hans prestation måste det än­då sägas att han har långt kvar till toppen
belagt sedan 1734; till akta