publicerad: 2021  
aktningsfull aktnings­fullt aktnings­fulla
akt·nings|­full
adjektiv
ak`tningsfull
som känner eller visar aktning om person, handling och dylikt
aktningsfull (mot någon)
han svarade rektorn i aktnings­full ton
belagt sedan 1797