publicerad: 2021  
aktsam aktsamt aktsamma
akt·samm·are
adjektiv
ak`tsam
som handlar på ett sätt som är av­sett att und­vika att skada särsk. konkreta före­teelser
aktsam (om/med något/någon)
aktsam (med någon)
aktsam (med något)
aktsam (om någon)
aktsam (om något)
han var all­tid extra aktsam med den fina servisen; hon hade lärt sig att vara aktsam om böcker; vi måste vara aktsamma om vår planet
äv. i fråga om mer abstrakt skada
vara aktsam om sin hälsa; hon var inte aktsam med hans känslor
belagt sedan 1680; till 2akt 2 och -sam