SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dräne´ra verb ~de ~t drän·er·arleda bort o­önskat vatten från visst (mark)område; med hjälp av diken etc. jordbr.JFRcohyponymdikacohyponymavvattna sank­marken runt sjön har dräneratsäv. med.leda bort o­önskad vätska från sår, kroppshåla etc. dränera såretäv. bildligttömma tidvis har Norge dränerat Sverige på sjukvårds­personaldränera ngt (på ngt)sedan 1868via fra. av eng. drain ’torr­lägga’, besl. med dry ’torr’ Subst.:vbid1-138417dränerande, dränering; dränage