publicerad: 2021  
alfabetisera alfabetiserade alfabetiserat
verb
alfabetise´ra
1 mindre brukligt ordna alfabetiskt
någon/något alfabetiserar något
någon alfabetiserar något
något alfabetiserar något
alfabetisera böckerna i bok­hyllan; redaktören alfabetiserade referens­listan i boken; programmet alfabetiserar automatiskt namn­listan
belagt sedan 1801
2 under­visa i läskonstens grunder särsk. med av­seende på vuxna analfabeter
någon alfabetiserar (någon)
eleverna alfabetiseras först på sitt moders­mål och sedan lär de sig svenska
äv. med av­seende på om­råde, land och dylikt
någon alfabetiserar (något)
efter ett mång­årigt arbete är landet nu i princip helt alfabetiserat
belagt sedan 1967
3 förse (språk) med alfabet
någon alfabetiserar något
belagt sedan 1958
alfabetiseraalfabetiserande, alfabetisering