publicerad: 2021  
alfa alfat, plural alfan el. alfa
alf·at
substantiv
al´fa el. al`fa
första bok­staven i grekiska alfabetet särsk. som beteckning på den första i ordningen i vetenskapliga samman­hang
spec. astronomi den ljus­starkaste stjärnan i viss stjärn­bild
alfa i Svanen
belagt sedan 1510 (Jungfru Marie Örtagård); fornsvenska alfa; av grek. al´pha α jfr ur­sprung till a, alfabet