publicerad: 2021  
allernådigst superlativ
aller|­nåd·igst
adverb
allernå`digst
ålderdomligt el. skämtsamt i sin stora nåd
belagt sedan 1803; efter tyska allergnädigst med samma betydelse; jfr ur­sprung till nåd 1