publicerad: 2021  
allfader all­fadern
all|­fadern
substantiv
all`fader
högsta (eller enda) gudom i viss religion
Oden kallas ibland "All­fader"
belagt sedan 1710; av isl. alfaðir med samma betydelse