publicerad: 2021  
allesammans
även
allesamman
alle|­samm·ans, alle|­samm·an
pronomen
[-sam´ans] el. med två huvudtryck el. [-sam´an]
alla (till­sammans) i en given grupp
vi är alle­sammans mycket glada att du kunde komma
belagt sedan 1346 (testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska alle saman; till all och samman