publicerad: 2021  
allitterera allittererade allittererat
verb
allittere´ra
an­vända allitteration
allitterera (något) (med något)
"Platt, patetiskt, pompöst" allittererade recensenten
äv. vara exempel på allitteration
i ut­trycket "hack i häl" allittererar "hack" och "häl"
belagt sedan 1835
allittereraallittererande, allitterering, allitteration