publicerad: 2021  
allkonstnär all­konstnären all­konstnärer
all|­konst·när·er
substantiv
all`konstnär
person som ut­övar flera skilda konst­arter
hon är en all­konstnär som arbetat med så­väl skulptur, film och scenografi som dramatik
belagt sedan 1907