publicerad: 2021  
allmängiltig allmän­giltigt allmän­giltiga
all·män|­gilt·ig
adjektiv
all`mängiltig
som gäller utan in­skränkning
en allmän­giltig erfarenhet; boken har ett allmän­giltigt budskap
belagt sedan 1885