publicerad: 2021  
allmänhet all­mänheten
all|­män·het·en
substantiv
all`mänhet
1 vanligen bestämd form de flesta med­borgarna med undan­tag för viss liten styrande grupp eller dylikt
den breda all­mänheten; all­mänheten upp­manas att hålla sig inom­hus; all­mänheten äger till­träde till sista dagens över­läggningar
belagt sedan 1508 (brev från borgmästare och råd i Linköping till Svante Nilsson (Styffe)); fornsvenska almännehet, till allmän 1
2 vanligen i ut­trycketi allmänhet klar majoritet av fall
i allmänhet
operationen lyckas i all­mänhet; växlande molnighet och i all­mänhet uppehålls­väder
ibland med ton­vikt på vanlighet eller dylikt
folk i all­mänhet
ibland med mycket obestämd inne­börd
det rådde fattigdom, korruption och lag­löshet i största all­mänhet i landet
belagt sedan 1740