publicerad: 2021  
alltså
även vardagligt
asså
allt|­så
adverb
all´tså el. ass´å
som följer av detta som nyss an­förts
för mer än ett halvt sekel sedan, allt­så på 1960-talet; sidorna och vinklarna är lika stora, allt­så är trianglarna kongruenta; de var bort­resta och kunde allt­så inte veta vad som hände i bostads­området under sommaren
äv. med förbleknad betydelse el. en­bart med funktion av utfyllnads­ord var­dagligt
du är ju inte klok allt­så
ofta spec. som in­ledning till (längre) yttrande
Hur skulle du vilja beskriva situationen? – Allt­så, till att börja med måste man förstå att ...
belagt sedan 1611