publicerad: 2021  
allusion allusionen allusioner
al·lus·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
med­veten indirekt syftning på något (annat) utan käll­angivelse eller dylikt, i förlitande på mot­tagarens bildning och skarp­sinne
en allusion (på/till något/någon/sats)
en allusion (någon)
en allusion (något)
en allusion (sats)
en allusion (till någon)
en allusion (till något)
en allusion (till sats)
"Sju ord på tunnel­banan" heter en av Karl Vennbergs dikt­samlingar, med en allusion på Bibeln
belagt sedan 1716