publicerad: 2021  
alluvial alluvialt alluviala
al·luvi·al
adjektiv
alluvia´l
som har bildats genom nedspolning av material från högre liggande om­råden om av­lagring
alluvialslätt
belagt sedan 1840; se ur­sprung till alluvium