publicerad: 2021  
alludera alluderade alluderat
verb
allude´ra
med­vetet väcka före­ställning om något (annat), lik­som i förbi­gående
alludera på/till någon/något/sats
alludera på någon
alludera på något
alludera på sats
alludera till någon
alludera till något
alludera till sats
han alluderade på Hamlet med yttrandet "att vara eller bli en vara, det är frågan"
belagt sedan 1716; av lat. allu´dere 'leka med; skämta med'; jfr ur­sprung till illudera, illusion, preludium
alluderaalludering