publicerad: 2021  
alster alstret, plural alster, bestämd plural alstren
alstr·et
substantiv
al´ster
produkt särsk. av intellektuell el. konstnärlig verksamhet
hennes litterära alster; eleverna bi­drar med egna alster till tidningen
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska alster, till ala '(att) föda'; jfr ur­sprung till ålder, älska