publicerad: 2021  
alt alten altar
alt·en
substantiv
kvinno- eller goss­röst i det djupaste stäm­läget
JFR sopran
altröst; kontraalt
äv. om mot­svarande kör­stämma
sjunga alt
äv. om mot­svarande person
hon var alt
i sammansättn. äv. om (person som spelar) musik­instrument med mot­svarande ton­läge
altflöjt; althorn; altklarinett; altviolinist
äv. om mot­svarande ton­höjd i all­mänhet
altklav
belagt sedan 1697; av ita. alto med samma betydelse; till lat. al´tus 'hög' (stämman sjöngs urspr. av män)