publicerad: 2021  
altarbrun altar­brunet, plural altar­brun, bestämd plural altar­brunen
altar|­brun·et
substantiv
al`tarbrun
textil bård längs ett altares fram­sida
belagt sedan 1346 (testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska altara brun, till brun, bryn 'kant'; jfr ur­sprung till bryn, ögonbryn