SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dualis´m substantiv ~en du·al·ism·enå­skådning som räknar med två mot­satta grund­principer för att förklara o­lika före­teelser af.fil.JFRcohyponymmonism dualismen gör skillnad mellan kropp och själäv. om före­teelsersam­tidig före­komst av mot­satta tendenser den sär­präglade dualismen mellan sensuell lust och tragisk mystikdualism (mellan ngra)sedan 1797