publicerad: 2021  
alf alfen alfer
eller
2alv alven alver
substantiv
[al´f] el. [al´v]
ett manligt natur­väsen i nordisk mytologi i rang närmast efter gudarna
belagt sedan 1747; av isl. alfr med samma betydelse; gemensamt germanskt ord av oklart urspr.; jfr ur­sprung till älva