publicerad: 2021  
alzheimer ingen böjning, utrum
alz·heim·er
substantiv
[al´shajm-] el. [al´tshajm-]
en sjukdom som drabbar hjärnan och som leder till försämrad kognitiv förmåga
drabbas av alzheimer; lida av alzheimer; hon hade alzheimer de sista fem år av sitt liv och kände där­för sällan igen sina an­höriga
belagt sedan 1980-talet; kortord för Alzheimers sjukdom; bildn. till efter­namnet på den tyske psykiatern och neuropatologen Alois Alzheimer (1864–1915)