publicerad: 2021  
alvar alvaret
alv·ar·et
substantiv
al`varlångt sista a
plan kalk­stens­slätt med tunt jord­lager så att träd­vegetation saknas; särsk. (i bestämd form) om en så­dan slätt på Öland
belagt sedan 1745; till 1alv