publicerad: 2021  
ambition ambitionen ambitioner
ambi·tion·en
substantiv
[-∫o´n]
med­veten in­riktning på att nå ett mål vanligen av relativt svåruppnåeligt slag
ambitionsnivå; föräldraambition
ambition (att+verb)
höga ambitioner; låga ambitioner; konstnärliga ambitioner; hon har litterära ambitioner; partiets ambition är att halvera arbets­lösheten
belagt sedan 1660; via franska av lat. ambi´tio 'kringvandring; röstvärvning', till ambi´re 'gå om­kring'