publicerad: 2021  
ambient ingen böjning, utrum
substantiv
[äm´-]
en typ av lugn elektronisk musik vanligen producerad med synt el. dator
belagt sedan 1991; av engelska ambient (music) med samma betydelse, till lat. ambi´re 'om­ge, om­sluta'