publicerad: 2021  
ambiofoni ambiofonin
ambio·fonin
substantiv
ambiofoni´
en stereofonisk teknik av­sedd att åter­skapa upptagnings­förhållandena i inspelnings­lokalen; vanligen med (minst) fyra kanaler
belagt sedan 1973; till lat. am´bi- 'dubbel' och grek. phone´ 'ljud'; jfr ur­sprung till kakofoni