publicerad: 2021  
ambo ambon ambor
substantiv
am´bo
typ av talar­stol i kyrka vanligen placerad i koret, som alternativ till predik­stolen
belagt sedan 1947; av grek. ambo´n 'räcke; kateder'