publicerad: 2021  
anbud an­budet, plural an­bud, bestämd plural an­buden
an|­bud·et
substantiv
an`bud
1 erbjudande av vara eller tjänst mot viss ersättning särsk. i affärs­sammanhang
anbudsförfarande; anbudsgivare; anbudsprövning
ett anbud (om/på något) (till någon)
ett anbud (om något) (till någon)
ett anbud (något) (till någon)
begära (in) an­bud; arkitekt­firman lade in ett an­bud; fem an­bud på leveransen har lämnats in
belagt sedan 1825; efter tyska Angebot med samma betydelse; jfr ur­sprung till bjuda
2 erbjudande om engagemang eller an­ställning
proffsanbud
ett anbud (om något/att+verb) (till någon)
ett anbud (om något) (till någon)
ett anbud (om att+verb) (till någon)
hon hade många an­bud ut­ifrån men blev än­då teatern trogen
äv. all­männare erbjudande om (relativt för­del­aktig) överens­kommelse
giftermålsanbud
an­budet om fred av­slogs
belagt sedan 1657