publicerad: 2021  
anblick an­blicken an­blickar
an|­blick·en
substantiv
an`blick
synintryck vid betraktande av visst före­mål eller dylikt
en anblick (av någon/något)
en anblick (av någon)
en anblick (av något)
blotta an­blicken av smörgås­bordet satte igång salivkörtlarna
äv. ögonkast
redan vid första an­blicken gör kyrkan ett mäktigt in­tryck
äv. om det sedda
strids­platsen erbjöd en dyster an­blick
äv. bildligt
vid första an­blicken verkar problemet kan­ske olösligt
belagt sedan ca 1710; av tyska Anblick med samma betydelse; jfr ur­sprung till blick