publicerad: 2021  
ankomst an­komsten an­komster
an|­komst·en
substantiv
an`komst
det att komma fram till viss plats
ankomsttid
ankomst (till något)
hon var medvets­lös vid an­komsten till sjuk­huset
spec. i skol­sammanhang
de blev upp­skrivna för sen an­komst
äv. bildligt
vårens an­komst
belagt sedan 1565; av lågtyska ankumpst med samma betydelse; till ankomma; jfr ur­sprung till inkomst