publicerad: 2021  
anlopp an­loppet, plural an­lopp, bestämd plural an­loppen
an|­lopp·et
substantiv
an`lopp
snabb rörelse fram mot visst mål
ett anlopp (mot någon/något)
ett anlopp (mot någon)
ett anlopp (mot något)
hunnernas an­lopp; vågornas an­lopp mot klippan
spec. ansats t.ex. vid längd­hopp
hon trampade snett i an­loppet; han har det snabbaste an­loppet av alla längd­hopparna
belagt sedan 1526; till anlöpa