publicerad: 2021  
anmälare an­mälaren, plural an­mälare, bestämd plural anmälarna
substantiv
an`mälare
1 något ålderdomligt recensent
belagt sedan 1820
2 något var­dagligt person som an­mäler något; ofta i fråga om oegentlighet
polisen åkte till platsen efter tips från en an­mälare
belagt sedan 1839