publicerad: 2021  
anmälning an­mäl­ningen an­mäl­ningar
an|­mäl·ning·en
substantiv
an`mälning
anmälan
anmälningsavgift; anmälningsblankett
en anmälning (om något/sats) (mot någon/något)
en anmälning (om något) (mot någon)
en anmälning (om något) (mot något)
en anmälning (om sats) (mot någon)
en anmälning (om sats) (mot något)
polisen har fått många an­mälningar om brott i helgen; an­mälningarna skickas in senast den 15 december
belagt sedan ca 1755