publicerad: 2021  
annihilation annihilationen annihilationer
an·nihil·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
full­ständig förintelse i vetenskapliga samman­hang; särsk. om förintelse av vissa elementar­partiklar genom att de kolliderar med mot­svarande anti­partiklar
annihilation (av något)
belagt sedan 1769; till annihilera