publicerad: 2021  
annihilera annihilerade annihilerat
verb
annihile´ra
för­orsaka annihilation av
annihilera något
belagt sedan 1571; av lat. annihila´re 'reducera till noll', till ad´ 'till' och nih´il 'ingen­ting'
annihileraannihilerande, annihilering, annihilation