publicerad: 2021  
anno ingen böjning
substantiv
an`no el. an´no
något ålderdomligt år i förbindelse med visst år­tal
anno tal
anno 1902
belagt sedan 1587; böjnings­form av lat. ann´us 'år'; jfr ur­sprung till annaler, decennium