publicerad: 2021  
annuitetslån annuitets­lånet, plural annuitets­lån, bestämd plural annuitets­lånen
annu·itets|­lån·et
substantiv
annuite`tslån
lån som amorteras genom att ett lika stort belopp betalas varje gång som en (till samman­sättningen föränderlig) summa av ränta och amortering
vid ett annuitets­lån dominerar ränte­delen helt vid de första av­betalningarna
belagt sedan 1810