publicerad: 2021  
annuitet annuiteten annuiteter
annu·itet·en
substantiv
annuite´t
summan av av­betalning och ränta på skuld vid visst av­betalnings­tillfälle
belagt sedan 1797; av franska annuité 'årlig av­betalning'; till lat. ann´uus 'årlig'