publicerad: 2021  
ansamling an­samlingen an­samlingar
an|­saml·ing·en
substantiv
an`samling
samman­förd mängd ofta av något oönskat
vätskeansamling
en ansamling (av något)
an­samlingar av giftiga ämnen
belagt sedan 1836