publicerad: 2021  
ansa ansade ansat
verb
an`sa
ut­föra ans något (särsk. växter men äv. all­männare)
någon ansar något
ansa rabatten; hon ansade rosorna; han ansade mustaschen
belagt sedan 1667; sv. dial. ansa 'bli varse; sköta om'
ansaansande, ansning