publicerad: 2021  
anspråkslöshet an­språks­lösheten
an·språks|­lös·het
substantiv
an`språkslöshet
det att vara anspråkslös
hans an­språks­löshet förhindrade honom att av­slöja hur in­satt han egentligen var i frågan
sär­skilt i ett ut­tryck
ett bi­drag i all an­språks­löshet; ett upp­skattat cirkus­nummer i all sin an­språks­löshet
belagt sedan 1834